Aktualności


Apel o uproszczenie procedur

30 marca, 2020
W ostatnim czasie otrzymałem kilka telefonów odnośnie wzorów dokumentów (wiszących na stronie Urzędu Gminy) jakie należy składać przy ubieganiu się o umorzenie lub odroczenie terminu płatności podatków od nieruchomości i [...]
Będzie Pomoc dla Przedsiębiorców Gminy Masłów

26 marca, 2020
Władze Gminy Masłów opublikowały informację o jaka pomoc może wnioskować przedsiębiorca. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek panującej pandemii, które prowadzą działalność w obszarach, co [...]
Stowarzyszenie wnioskuje do p. Wójta o pomoc dla przedsiębiorców.

25 marca, 2020
Zarząd Stowarzyszenia po konsultacji z członkami stowarzyszenia postanowił przesłać pismo do  p. Wójta o podjęcie działań, których celem będzie pomoc dla przedsiębiorców w obliczu pandemii.           [...]