Dołącz do nas

Mamy nadzieję że nasze stowarzyszenie podejmując się działań na rzecz lokalnych przedsiębiorców, wniesie wkład w rozwój Gminy Masłów. Zarząd SPGM będzie podejmował starania mające na celu zaangażowanie do pracy w stowarzyszeniu przedsiębiorców, którzy z nami będą rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem firm członkowskich. Pewność że razem możemy zrobić więcej, niech przekona i zachęci zainteresowanych do przyłączenia się do nas.

Członkiem Stowarzyszenia Gminy Masłów może zostać przedsiębiorca, który ma zarejestrowaną firmę na terenie Gminy Masłów i wypełni deklarację członkowską. Deklarację można przesłać pocztą, dostarczyć członkowi zarządu osobiście, lub pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia. .Zarząd  podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka stowarzyszenia.

W innym przypadku prosimy o kontakt drogą elektroniczną, podanie numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu z naszej strony.

Zapraszamy do współpracy.

 ankieta (do pobrania PDF)

 

Ankieta zgłoszeniowa

Imię (pole wymaga wypełnienia)

Nazwisko (pole wymaga wypełnienia)

Rok urodzenia (pole wymaga wypełnienia)

Nazwa firmy (pole wymaga wypełnienia)

Telefon (pole wymaga wypełnienia)

Email (pole wymaga wypełnienia)

Adres firmy (pole wymaga wypełnienia)

Strona internetowa

Branża (pole wymaga wypełnienia)

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

 handel produkcja usługi

Oświadczenie: oświadczam że zapoznałem się ze statutem stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów w celach statutowych.