Czym się zajmujemy

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców z terenu Gminy Masłów, którzy swoją pracą zawodową i społecznym zaangażowaniem chcą wnieść wkład w rozwój gminy przez tworzenie klimatu przyjaznego przedsiębiorczości.

Będziemy integrować środowisko przedsiębiorców naszej gminy, wzajemnie się wspierać wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, służyć radą i pomocą nowo powstającym firmom. Chcemy być reprezentantem naszego środowiska w kontaktach z samorządem gminnym, urzędami i instytucjami państwowymi.

Główne cele działalności stowarzyszenia:

  • wsparcie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy
  • reprezentowanie i podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorców, członków stowarzyszenia
  • aktywizacja i integracja przedsiębiorców
  • działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej
  • promocja gminy jako miejsca przyjaznego dla inwestorów
  • współdziałanie w tworzeniu planu rozwoju gospodarczego obszaru gminy

 

Janusz Łoskot
prezes stowarzyszenia

  statut Stowarzyszenia (do pobrania PDF)